Måltider

Måltidsservicedriver köket och den som är ansvarig i köket heter Carina Andersson och nås på telefonnummer 018-727 77 32.

12 januari 2016