Qualis - kvalitetssäkringssystem

Våren 2015 blev Astrakanens förskola Qualis certifierade.

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på var förskolan står och vilken väg den bör välja i den fortsatta kvalitetsutvecklingen. 

Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och vårdnadshavare. 

Läs mer om Qualis här

 

 

Uppdaterad: