Verksamhet och pedagogik

Vi arbetar i projektmodellen, det betyder att vi lyssnar in barnens intressen för att kunna utmana dem i deras lärprocesser.

Förskolan har två block, Diamanten och Pärlan, som är uppdelade i mindre grupper.

7 mars 2018