Pärlan

På Pärlanblocket går förskolans äldre barn

Blocket arbetar i tre mindre grupper men är tillsammans för- och eftermiddagar.

Anna Berglund

Förskollärare på Pärlan

Palwasha Wali

Barnskötare på Pärlan

Marie Skogvard

Barnskötare på Pärlan

Anneli Andersson

Barnskötare på Pärlan

Sebastian Wojahn

Barnskötare på Pärlan

Jonte Rosén

Barnskötare på Pärlan

Marie Kennbäck

Barnskötare på Pärlan

Katarina Olsson

Förskollärare på Pärlan

23 augusti 2017