Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
  • Planerings- och studiedagar 2018

    Datum Storvretas förskolor är stängda på grund av planerings- och studiedag för pedagogerna
    27 december 2017
Gå till nyhetsarkivet